MIPIM 2018 - Het scenario van de Brusselse delegatie in Cannes

MIPIM 2018 - Het scenario van de Brusselse delegatie in Cannes

28 Feb 18

Relations presse immobilier
Contact médias : Carol Galivel - 01 41 05 02 02

Tijdens de volgende editie van MIPIM, de internationale vastgoedbeurs voor professionals, van 13 tot 16 maart in Cannes (Frankrijk), zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de schijnwerpers richten op zijn initiatieven voor de ontwikkeling van de productieve stad van morgen, de nieuwe stedenbouwkundige instrumenten voor territoriale ontwikkeling en, in samenwerking met de privésector, de nieuwe creatieve wijk mediapark.brussels. Deze onderwerpen worden besproken door een aantal gewestelijke instanties tijdens conferenties onder voorzitterschap van Cécile Jodogne, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Buitenlandse Handel.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is al heel lang actief op MIPIM. Sinds 2015 presenteert het gewest zich in het Belgische paviljoen (zie www.surrealestate.be), dat het financiert samen met Wallonië en Vlaanderen om een betere zichtbaarheid van de drie gewesten te verkrijgen.

Als Belgische en Europese hoofdstad en als internationale metropool moet Brussel aanwezig zijn op deze niet te missen bijeenkomst van professionals uit de vastgoedsector. Elk jaar promoot de stad hier, inspelend op de actualiteit, haar ambities voor de territoriale ontwikkeling, haar grote stedenbouwkundige projecten, de talenten van haar architecten, de exemplarische realisaties van de publieke instanties en de mogelijkheden voor private investeringen op haar bodem. Ook luistert ze uiteraard naar wat er leeft in de vastgoedsector, want MIPIM is een tevens een belangrijk jaarlijks netwerkevenement.

Dit jaar zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 13 tot 16 maart de schijnwerpers richten op zijn initiatieven voor de ontwikkeling van de productieve stad van morgen, de nieuwe stedenbouwkundige instrumenten voor territoriale ontwikkeling en, in samenwerking met de privésector, de nieuwe creatieve wijk mediapark.brussels. Deze onderwerpen worden besproken door een aantal gewestelijke instanties tijdens conferenties onder voorzitterschap van Cécile Jodogne, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Buitenlandse Handel.


Maken in de stad om de stad te maken
Op woensdag 14 maart organiseert citydev.brussels een conferentie onder de titel ‘Maken in de stad om de stad te maken’. Benjamin Cadranel, CEO van citydev.brussels, en Philippe Antoine, directeur-generaal Economische Expansie bij citydev.brussels, beschrijven de huidige en toekomstige strategieën van citydev.brussels om de vestiging van economische productieve activiteiten in de stad te bevorderen. Ze zullen deze strategieën illustreren met concrete voorbeelden van recente projecten of projecten die nog in ontwikkeling zijn.

Benjamin Cadranel licht toe hoe het motto ‘A good city had industry’ steeds meer plaats krijgt in stedelijke herontwikkelingsplannen. “Brussel vormt geen uitzondering op die regel. De wens om productieactiviteiten in de stad te behouden zie je onder meer in de leidende principes van het kanaalplan, het industriële ontwerpplan en de voorschriften van de ‘ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving’ (OGSO). Al meer dan 40 jaar is het de opdracht van citydev.brussels om de vestiging van economische functies in de stad te bevorderen. Daarbij houden we rekening met de duurzaamheid van die activiteiten, de integratie ervan in het stadsweefsel, het aantal en de soort banen die ze scheppen en de diensten die ze bieden voor de bewoners en gebruikers van de omliggende wijken. Bedrijvencentra, incubatoren, kmo- en zko-parken, fablabs en monofunctionele gebieden zijn allemaal stadsontwikkelingstools die centraal staan in de vastgoedactiviteiten van citydev.brussels.


Nieuwe stedenbouwkundige instrumenten
Eveneens op 14 maart zullen Brussel Stedenbouw en Erfgoed en perspective.brussels de nieuwe stedenbouwkundige instrumenten voor de Brusselse territoriale ontwikkeling presenteren.

Bety Waknine, directeur van Brussel Stedenbouw en Erfgoed, zal een lezing geven onder de titel ‘De nieuwe stedenbouw: nieuwe procedures, nieuwe methodes’. Ze zal antwoorden op vragen vanuit de vastgoedsector over de oprichting van deze nieuwe administratie en over de recente hervorming van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO).

Tom Sanders, directeur van het departement Territoriale strategie van perspective.brussels, zal een lezing geven onder de titel “Why PAD?”, waarin hij de kenmerken van het richtplan van aanleg beschrijft en een stand van zaken geeft van de actuele toepassing ervan in een aantal strategische gebieden in het gewest (Herrmann-Debroux, Weststation, Maximiliaan). Dit instrument voor de stadsplanning vloeit voort uit de recente hervorming van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO) en heeft als nieuw kenmerk dat de meest fundamentele elementen van het plan een verordende kracht kunnen hebben. Het bepaalt eveneens de programmering van de bestemmingen, de structurering van de wegen, de openbare ruimte en het landschap, de kenmerken van de bouwwerken, de eventuele maatregelen voor de bescherming van het erfgoed en de principes voor de mobiliteit en het parkeren.


Gedeelde publieke en private ambities voor mediapark.brussels
Op donderdag 15 maart, tijdens het intussen traditionele ‘Breakfast in Brussels’, dat elk jaar honderden professionals uit de vastgoedsector bij elkaar brengt, organiseert de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels) een innovatieve bijeenkomst waarin de privésector een bijdrage levert aan de uiteenzettingen tijdens een conferentie onder de titel ‘mediapark.brussels: interessante investeringen, publieke projecten en de rol van de privésector in de toekomstige nieuwe creatieve wijk van Brussel’, in samenwerking met perspective.brussels en hub.brussels.

Cécile Jodogne, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Buitenlandse Handel, zal de interessante investeringen in de Brusselse vastgoedsector presenteren, met speciale aandacht voor de creatieve en audiovisuele sector, meer in het bijzonder mediapark.brussels.

Gilles Delforge, de directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, en Tom Sanders, de directeur van het departement Territoriale strategie van perspective.brussels, presenteren de organisatie en het tijdschema van de stadsplanning en de territoriale ontwikkeling van dit gebied.

Het Brussels Gewest heeft de ambitie om rond de nieuwe hoofdkantoren van de openbare omroepen VRT en RTBF een nieuwe Brusselse wijk van uitzonderlijk hoge kwaliteit te ontwikkelen – creatief, divers en dynamisch – met tussen 2.000 en 2.500 nieuwe woningen, buurtvoorzieningen (crèche, school, winkels), ruimtes voor creatieve bedrijven en een park van 8 hectare.

Diverse eigenaars, investeerders, en projectontwikkelaars van de private vastgoedsector geven toelichting bij hun rol in de verwezenlijking van deze gedeelde ambities en hun concrete projecten
voor Brussel.

De bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Kristiaan Borret, zal de ambities van het Gewest in termen van kwaliteit van de architectuur voor deze nieuwe wijk schetsen.

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting presenteert ook het ‘mediahuis’, een van eerste nieuwe gebouwen die gerealiseerd worden in mediapark.brussels. Dit wordt een toonaangevend gebouw voor deze nieuwe wijk, waar het nieuwe hoofdkantoor zal komen van vier organisaties uit de media- en communicatiesector (regionale tv-omroep BX1, screen.brussels, IHECS Academy en Centre Vidéo de Bruxelles), evenals een innovatieplatform voor de media en de audiovisuele sector (met onder meer coworkingruimtes en een incubator voor start-ups).


Praktische info: www.surrealestate.be
site map Imprint Top of page