Het persbericht in PDF-formaat.

In Brussel heeft de tijdelijke stadsplanning een mooie toekomst in het verschiet!

11 Mar 19

Relations presse immobilier
Contact médias : Carol Galivel - 01 41 05 02 02

Le Début des Haricots, Terre-en-vue, Kanal Brut, Atelier Pirate, Volta, Boys with Toys, Pratiques douteuses, Masques moches, Kinograph, L’auberge espagnole, LabNorth, Studio Citygate, Usquare, See U ...: alleen al de namen van deze projecten en/of evenementen een heel programma. Ze ensceneren de tijdelijke stadsplanning in sectoren als stadslandbouw, internationale tentoonstellingen van hedendaagse kunst, timmerwerk, muziek, een smederij, kunstenaarsateliers, een kortstondige cinema, een commerciële incubator, stedelijke co-constructie, maar ook hedendaagse dans, coworking, fablabs.... om maar een paar voorbeelden te noemen onder tientallen.
Een stedelijk landschap in voortdurende verandering
 
Dit gebeurt in Brussel, in het kader van een aantal zeer grootschalige stadsprojecten in de hele stad. In enkele jaren tijd is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een actieve rol gaan spelen in de tijdelijke stadsplanning en alle sociale innovaties die daaruit voortvloeien. De Brusselaars droomden ervan, de gewestelijke overheden en de privésector deden het. Overal bloeien initiatieven. Het fenomeen is zo wijdverbreid dat het heeft geleid tot de publicatie van een regionale praktijkgids (www.tijdelijkgebruik.brussels) en een van de centrale thema's van de aanwezigheid van het Hoofdstedelijk Gewest op de MIPIM 2019 in Cannes.    
 
Waarom deze wildgroei? Omdat je en de tijd en het terrein moet gebruiken ! Tussen de ondertekening van de akte van aankoop van een perceel grond, al dan niet bebouwd, en de inhuldiging van het stadsprogramma dat de aankoop rechtvaardigde, kan het soms enkele jaren duren. Daarom zorgen zowel publieke als private projectontwikkelaars ervoor dat deze tijdelijke gronden of onroerende goederen zo goed mogelijk worden gebruikt om de overgang te bevorderen, een locatie te positioneren, het onderhoud of de veiligheid te garanderen en vooral te voorzien in de behoeften: die van innoverende projectleiders die op zoek zijn naar goedkope ruimtes, die van de bewoners die op deze initiatieven zijn gebrand en die zij vaak met grote regelmaat bezoeken.
"Het begrip "derde plaats" is tegenwoordig aanwezig in de meeste beschouwingen over territoriale ontwikkeling. Het is het grondgebied van een vrije en vrijwillige pooling (van instrumenten, vaardigheden,....), die bevorderlijk is voor experimenten, de ontwikkeling van sociale en duurzame innovatie. Deze ruimtes vermenigvuldigen zich over de hele wereld, met succes. Deze bundeling van inspanningen leidt tot de creatie van een nieuwe geschiedenis, op een onvoorspelbare en creatieve manier", verklaart Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
In haar algemene beleidsverklaring heeft de Brusselse gewestelijke regering ook bevestigd dat ze bereid is om tijdelijk beschikbare terreinen te mobiliseren voor gebruik als openbare ruimte of groene ruimte en om culturele uitingsvormen, ook tijdelijk, te bevorderen.
 
Zozeer zelfs dat Brussel vandaag de dag voortdurend een ..... wisselend aanzicht presenteert! Om er gebruik van te maken is het noodzakelijk om de betrokken wijken regelmatig te bezoeken, omdat deze projecten per definitie niet duurzaam zijn. Anderzijds dragen ze bij tot duurzame veranderingen in de omgeving en attitudes.
 
Een internationaal cultureel project in het hart van de tijdelijke stadsplanning in Brussel: Kanal Brut
 
De meest spectaculaire illustratie van deze achtergrondstroom is ongetwijfeld "Kanal Brut", omdat het een internationale impact heeft gehad. Het is een jaar van opeenvolgende tentoonstellingen die in mei 2019 eindigen. Het was de bedoeling het toekomstige Kanal-Centre Pompidou centrum voor moderne en hedendaagse kunst, dat in de voormalige Citroën-Yser autogarage zal worden gevestigd, voor te bereiden.
 
 
Oorspronkelijk gebouwd in 1933, bleek het gebouw met zijn 48.000 vierkante meter vloeroppervlak de grootste garage van Europa te zijn. Het werd in 2015 verworven door de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2017 vertrouwde het Gewest de omschakeling en de exploitatie van de site toe aan de Stichting Kanal, in het kader van een partnerschap met het Centre Pompidou in Parijs.
 
Bij de architectuurwedstrijd werd een selectie gemaakt van de schets van de firma's NoA, EM2N en Sergison Bates, die 92 toepassingen uit de hele wereld verslaan. Tijdens de afronding van het project en de procedures voorafgaand aan het verkrijgen van de vergunningen organiseerde de Stichting Kanal een reeks tentoonstellingen en evenementen, gepland op seizoensbasis van mei 2018 tot mei 2019. Ze zijn een enorm populair succes, met maar liefst 150.000 bezoekers in 2018.
 
In de voetsporen van de tijdelijke stedenbouw in Brussel..... een overvloed aan projecten
 
Maar innovatie in verband met het efemere stadslandschap van Brussel kan ook andere aspecten hebben:
 
Stedenbouw en burgerschap, wanneer citydev.brussels 20.000 vierkante meter wijdt aan een tijdelijke bezetting onder de naam Studio Citygate in het kader van de rehabilitatie van een voormalige farmaceutische fabriek en wanneer de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels) op een zeer open manier enkele tientallen projecten op 25.000 vierkante meter organiseert, onder de naam See U, als onderdeel van de verbouwing van een voormalige rijkswachtkazerne (Usquare.brussels).
 
 
Onroerend goed en commercieel, wanneer de Up4North vereniging van vastgoedontwikkelaars het Lab North urban laboratory beheert of wanneer hub.brussels, na drie jaar pop-up stores getest te hebben, waarvan er één ‘L’Auberge espagnole’ wordt genoemd, werkt aan een echt commercieel incubatienetwerk, dat tijdelijke bezetting en ondersteuning van de economische dynamiek combineert.
 
Of sociaal, wanneer citydev.brussels, als onderdeel van het BridgeCity project, dat uiteindelijk de installatie van een bedrijvencentrum in een voormalig industrieel gebouw zal zien, tijdelijk ruimte toekent aan de ledenverenigingen van het 400Toits project om hun prototypes van modulaire huisvesting voor daklozen voor drie maanden te installeren. Een eerste stap voor de installatie van enkele paviljoens een paar stappen verderop, ditmaal voor een periode van twee jaar.
site map Imprint Top of page